Rozstrzygnęliśmy konkurs „Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy”!