• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Active Assisted Living (obywatele, społeczeństwo wiedzy, seniorzy)

Region PomorskieActive Asissted Living jest inicjatywą, której celem jest stworzenie lepszych warunków życiowych dla osób starszych oraz wzmocnienie przemysłowych możliwości w Europie poprzez wykorzystanie technologii ICT. Program finansuje transnarodowe projekty (min. 3 kraje), w których udział biorą MSP, jednostki naukowo – badawcze oraz organizacje użytkowników, reprezentujących interesy osób starszych. Przewidyway budżet programu to ok. 700 mln euro.

Cele programu:

 • wspieranie powstawania nowych produktów, usług i systemów dla osób starszych opartych na wykorzystywaniu rozwiązań technologii informacyjno – komunikacyjnych w domu, społeczeństwie i w pracy w taki sposób, aby polepszyć jakość życia, zwiększyć poziom autonomii, uczestnictwa w życiu społecznym oraz gotowości do podjęcia przez osoby starsze zatrudnienia, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów opieki zdrowotnej i socjalnej;
 • stworzenie na szczeblu europejskim warunków do przeprowadzania niezbędnych badań, rozwoju innowacji technologicznych i usługowych ułatwiających komfortowe starzenie się w społeczeństwie wiedzy, w tym stworzenie przyjaznego środowiska dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 • utworzenie jednolitych europejskich ram rozwoju świadomości społecznej oraz wykorzystanie wspólnych rozwiązań kompatybilnych ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem społecznym, a także regulacjami na szczeblu narodowym i regionalnym.

Kwalifikowane będą działania, mające na celu :

 • wydłużenie czasu zamieszkania w dotychczasowym środowisku poprzez zwiększanie poziomu autonomii osób starszych, ich pewności siebie oraz mobilności;
 • wsparcie utrzymania zdrowia i możliwości funkcjonowania w społeczeństwie osób starszych;
 • promocja zdrowego sposobu życia dla osób starszych;
 • wzmocnienie ochrony, aby zapobiec społecznemu wykluczeniu oraz wsparcie utrzymania sieci instytucji społecznych wokół osób starszych;
 • wsparcie opiekunów, rodzin i organizacji opiekujących się osobami starszymi;
 • wzrost wydajności i efektywności używanych zasobów poprzez społeczeństwa starzejące się.


Więcej informacji o programie  znajdą Państwo na stronie internetowej Active Assisted Living.

Author: Communication Officers
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 16, 2014
Ostatnia aktualizacja: July 30, 2018
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa