• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

ARCHIWUM

2014

Seminarium: 2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania.
Wizyta studyjna - Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym.

2013

Pomorskie Dni Energii 2013
Wizyta Studyjna w Brukseli "Kurs na 2020. Nowa perspektywa finansowa. Szanse i wyzwania dla władz lokalnych i regionalnych”
Seminarium "Wspólna Polityka Rybołówstwa. Kurs na 2020"
Open Days 2013
Wizyta studyjna OPEN DAYS 2013
Dni Otwarte Projektów Europejskich
Dni Kaszubskie 2013


2012

Pomorskie Dni Energii 2012

INNE

Programy i inicjatywy sektorowe 2007-2013
Programy i inicjatywy sektorowe 2007-2013 - Nabory 2013
Współpraca regionu w ramach Korytarza Bałtyk - Adriatyk (BAC)
Współpraca na rzecz przemysłów morskich i stoczniowych
Author: Karina Rembiewska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 19, 2013
Ostatnia aktualizacja: April 27, 2016
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!