• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Creating a culture of excellence in education and research - pomorskie uczelnie z wizytą w Brukseli

Creating a culture...  

W drugim tygodniu grudnia - w ramach corocznej wizyty studyjnej dedykowanej pomorskiemu środowisku naukowemu - gościliśmy w Brukseli przedstawicieli trzech uczelni wyższych (GUMed, PG oraz UG) oraz prężnie działającego Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy PG.

Nasze dyskusje z zaproszonymi ekspertami dotyczyły m.in.: stanu negocjacji programów Horyzont Europa oraz ERASMUS+ (DG RTD, DG EAC), inicjatywy Europejskich Uniwersytetów: doświadczeń pierwszego naboru oraz zaproszenia do drugiego konkursu (DG EAC), wsparcia dla menedżerów badań i administratorów w ramach EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) czy możliwości współpracy z największą europejską siecią innowacji EIT (European Institute of Innovation and Technology).

Podsumowaniem dwudniowej wizyty było spotkanie z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, Business & Science Poland oraz Biura Promocji Nauki PolSCA PAN, podczas którego dyskutowaliśmy o budowaniu proaktywnych postaw pomorskiego środowiska naukowego w zakresie współpracy międzynarodowej.

 

Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje