• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Czwarty nabór wniosków do Urban Innovative Actions już otwarty!

Czwarty nabór wniosków...

Na stronie Urban Innovative Actions (UIA) - inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz projektów dotyczących działań innowacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, opublikowano 15 października br. tematy, które zostały uwzględnione w ramach czwartego naboru wniosków. Budżet na aktualny nabór oscyluje pomiędzy 80-100 milionów euro pochodzące z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem inicjatywy UIA jest zatem zapewnienie władzom miejskim w całej Europie środków służących przetestowaniu śmiałych i niesprawdzonych jeszcze koncepcji projektowych dotyczących wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań społeczno-gospodarczych. Wsparcie zostanie udzielone projektom innowacyjnym, dobrej jakości, zaprojektowanym i wdrażanym we współpracy z różnymi podmiotami miejskimi, zorientowanym na rezultat oraz możliwym do przeniesienia w innych miastach UE.

Władze miejskie powinny wykorzystać szanse stworzone przez inicjatywę UIA, umożliwiającą przejście od “projektów normalnych” (które mogą być finansowane za pośrednictwem “tradycyjnych” źródeł finansowania w UE) i podjąć ryzyko polegające na przekształceniu ambitnych, kreatywnych idei w prototypowe rozwiązania, które mogą zostać przetestowane w rzeczywistym otoczeniu miejskim. Inaczej mówiąc, w ramach inicjatywy UIA mogą być wspierane pilotażowe projekty zbyt ryzykowne, aby mogły uzyskać finansowanie ze źródeł tradycyjnych, pod warunkiem, że będą one wysoce innowacyjne i eksperymentalne

Więcej informacji w języku polskim w załączonym dokumencie


W czwartym zaproszeniu do składania wniosków, który zakończy się 31 stycznia 2019 r., zainteresowane kandydowaniem miasta będą mogły opracować innowacyjne projekty i sprawdzić nowe pomysły oraz rozwiązania w ramach czterech następujących tematów:


Kto może składać wnioski?

 • Dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców.  

 • Dowolne stowarzyszenie lub ugrupowanie władz miejskich lokalnych jednostek administracyjnych zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmujących co najmniej 50 000 mieszkańców; mogą to być również stowarzyszenia lub ugrupowania transgraniczne, stowarzyszenia lub ugrupowania w różnych regionach lub państwach członkowskich.


Nabór wniosków odbywa się online, także w języku polskim.

 
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa