• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Dotacja programu LIFE dla organizacji pozarządowych, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19

Dotacja programu LIFE...

Komisja Europejska w grudniu ogłosiła konkurs w ramach Programu LIFE / NGO4GD dedykowany wsparciu organizacji pozarządowych, które z powodu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-119 mają problemy z pozyskiwaniem środków na swoje działania.

Ten wyjątkowy nabór ma na celu wzmocnienie ich zdolności do mobilizowania i wzmacniania udziału społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu.


 

 • Kto może aplikować:
  • Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe non-profit z siedzibą w państwie członkowskim UE i działające w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
  • Kandydat musi być organizacją utworzoną i zarejestrowaną zgodnie z obowiązującym prawem w jednym z państw członkowskich UE przed dniem 1 stycznia 2018.
  • Wnioskodawca musi być organizacją działającą na poziomie krajowym lub regionalnym.
  • Aby kwalifikować się do dofinansowania należy również w rachunku zysków i strat z roku 2019 wykazać przychód w wysokości 700 tys. EUR lub wykazać, że w 2019 roku średnie zatrudnienie wyniosło 10 zatrudnionych na pełen etat pracowników.
  • Ważnym kryterium jest również ograniczenie wpływów w trakcie pandemii. Nabór wniosków jest skierowany do tych organizacji, których przychody w roku 2020 spadły o 10% w porównaniu do średnich przychodów osiągniętych w dwóch poprzednich latach lub których przychody obniżyły się przynajmniej o 100 tys. EUR.
  • Wnioskodawcą nie może być organizacja korzystająca już z grantu operacyjnego (LIFE Operating Grant). Jednakże, kandydatem może być beneficjent tradycyjnego projektu LIFE (LIFE action grants) lub innego funduszu Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Przewidywany budżet: Budżet całkowity konkursu to 12 mln EUR. Dotacje na działania będą finansowane do maksymalnego wkładu UE w wysokości 300 tys. EUR, ograniczonego do 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Oznacza to, że wymagany jest wkład własny w wysokości 40%.
 • Wymagani partnerzy: Wnioski mogą składać pojedyncze organizacje pozarządowe (partnerstwa nie są brane pod uwagę w tym przypadku). Każdy z wnioskodawców może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Termin składania aplikacji: 31 marca 2021.
 • Wnioski można składać w każdym języku urzędowym UE, jednak organizatorzy konkursu zalecają, by był to język angielski.


Szczegółowe zasady aplikowania dostępne są w języku angielskim na stronie naboru.

Pytania i odpowiedzi znajdą Państwo (również w języku angielskim) tutaj: link.

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!