• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Erasmus +

Erasmus+ to nowy program unijny, który wszedł w życie w 2014 roku. Jego nadrzędnym celem jest rozwój potencjału ludzkiego, poprzez finansowanie działań wspomagających wymianę wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i zwiększających mobilność obywateli europejskich.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 cele programu obejmują:

 • stwarzanie możliwości rozwoju w ramach UE oraz poza jej granicami poprzez wymianę studencką, szkolenia, nauczanie i organizowanie wolontariatu
 • współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorcami, władzami regionalnymi oraz NGO w zakresie promowania edukacji, zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz wymiany dobrych praktyk o potencjale innowacyjnym
 • wspieranie reform politycznych w UE oraz poza jej obszarem zmierzających do intensyfikacji wymiany dobrych praktyk oraz formułowania nowych polityk.

Program Erasmus+ zastąpił siedem programów z perspektywy finansowej 2007-2013:

 • Uczenie Się Przez Całe Życie (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig)
 • Młodzież w Działaniu
 • Pięć międzynarodowych programów współpracy (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Program na rzecz Współpracy z Państwami Uprzemysłowionymi).

Program Erasmus + dzieli się na pięć działań kluczowych:

1. Mobilność edukacyjna
2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
3. Wsparcie w reformowaniu polityk
4. Działania "Jean Monnet"
5. Sport

Łączny budżet Programu na lata 2014-2020 to 14,7 miliardów euro. Szacuje się, że w programu może skorzystać aż pięć milionów obywateli, w tym dwa miliony studentów oraz milion pracowników naukowych.
 

Więcej informacji o Programie Erasmus+ można uzyskać na stronie internetowej oraz na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus + Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Terminy składania wniosków są dostępne tutaj.

Author: Karina Rembiewska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 29, 2013
Ostatnia aktualizacja: August 18, 2016
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa