• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Europa Nostra Award oraz Altiero Spinelli Prize - aplikuj!

Europa Nostra Award...

Podmioty zaangażowane w promowanie wartości UE lub ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród - Altiero Spinelli oraz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Altiero Spinelli Prize

Od 2017 roku nagroda przyznawana jest za wybitną aktywność poprawiającą zrozumienie UE przez obywateli i rozwijającą poczucie tożsamości europejskiej.

W tym roku Komisja Europejska rozważy przyznanie nagród projektom z zakresu komunikacji, kampanii, działań bezpośrednich, itp. Zachęcamy do zgłaszania lokalnych i regionalnych projektów, w tym przede wszystkim:

-              programów lub kampanii edukacyjnych na temat UE;
-              kampanii informacyjnych i komunikacyjnych na temat UE;
-              działań zwiększających motywację młodych ludzi do uczestnictwa w procesach demokratycznych, kształtujących przyszłość UE;
-              działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu przywiązania młodych ludzi do podstawowych wartości UE;
-              działań uświadamiających młodym ludziom korzyści płynące z członkostwa w UE.

Komisja Europejska planuje przyznać do 16 nagród - każda o wartości 25000 EUR.

Termin zgłoszeń mija 29 października o godz. 17:00.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące nagrody znajdą Państwo tutaj.
 

European Heritage Award/Europa Nostra Award 2020

 

Nagrody przyznawane są w celu identyfikacji i promowania najlepszych praktyk w zakresie ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy, a także w celu stymulowania transgranicznej wymiany wiedzy i doświadczeń, zwiększania świadomości społecznej i społecznego uznania dla dziedzictwa kulturowego. Podobnie jak w latach ubiegłych, nagrody przyznane zostaną w kategoriach:

-              konserwacja

-              badania

-              wyjątkowe zasługi

-              edukacja i szkolenia

Oprócz prestiżowego tytułu, autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10000 EUR.

Termin zgłoszeń mija 30 września. http://www.europeanheritageawards.eu/  

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!