• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Europejska Platforma współpracy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym

Europejska Platforma współpracy...

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komisja Europejska podczas zorganizowanej konferencji dla interesariuszy zajmujących się gospodarką o obiegu zamkniętym, która miała miejsce 9-10 marca 2017 roku, zainicjowały powstanie platformy poświęconej gospodarce o obiegu zamkniętym.

Europejska platforma współpracy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (The European Circular Economy Stakeholder Platform), to nowy interaktywny projekt Unii Europejskiej opracowany w ścisłej współpracy z europejskim społeczeństwem obywatelskim. Platforma skupia zainteresowane podmioty działające w szerokim obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie.

Wielowarstowa struktura platformy stanowiąca "sieć sieci", pełni rolę wyspecjalizowanego forum współpracy dla zainteresowanych stron, które interesuje międzysektorowa współpraca w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej. Platforma umożliwia dzielenie się doświadczeniem i współpracę w celu sprostania wyzwaniom, łącząc istniejące inicjatywy oraz promując wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponadto platforma zawiera dedykowaną tematowi szeroką bazę informacji oraz wiedzy popartą udostępnionymi badaniami, raportami i strategiamii. Dostępne są również interaktywne fora z dyskusjami tematycznymi w celu wspierania dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Aby gospodarka europejska mogła realizować postawione sobie cele w obszarze zrównoważonego zarządzania surowcami, należy zaangażować wszystkie zainteresowane strony do współpracy: władze publiczne, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, społeczeństwo obywatelskie i wiele innych.

Aby przyspieszyć przejście UE w gospodarkę obiegową, Komisja Europejska uwzględniła w swoim Planie Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym opublikowanym w 2015:

 • współpracę z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem istniejących forów;

 • wspieranie wymiany dobrych praktyk.

Strona internetowa będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju interakcji oraz zainspirowania przyszłej wizji UE w budowaniu i wdrażaniu pomysłów zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.


Zapraszamy do odwiedzenia platformy pod adresem: http://circulareconomy.europa.eu/platform/en


 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa