• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Europejski program na rzecz umiejętności

Europejski program na... Obecne przemiany ekologiczne i cyfrowe, oraz towarzyszące im przemiany demograficzne, zmieniają modele funkcjonowania rynku pracy i relacji społecznych. Przejście na zasobooszczędną, zdigitalizowaną i niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym może pozwolić stworzyć do 2030 r. ponad 1 mln miejsc pracy. W ciągu najbliższych 5 lat tylko dzięki sztucznej inteligencji i robotyce na całym świecie powstanie niemal 60 mln nowych miejsc pracy. Inne miejsca pracy mogą ulec zmianie, a nawet zniknąć. Pandemia COVID-19 zaakcentowała istniejące tendencje w zakresie umiejętności na rynku pracy, zarówno zwiększając konieczność zmian, jak i możliwości. Na szybko zmieniającym się rynku pracy i w szybko zmieniającym się społeczeństwie uczenie się przez całe życie musi stać się rzeczywistością. Dlatego też, mając na uwadze zmieniające się otoczenie rynku pracy, Komisja Europejska przedstawiłą w ubiegłym tygodniu europejski program na rzecz umiejętności.

Celem tego programu jest zapewnienie wszystkim obywatelom w całej Europie, od miast aż po obszary oddalone i wiejskie, realnego korzystania z prawa do szkolenia i uczenia się przez całe życie, które zostało wpisane do Europejskiego filaru praw socjalnych. Komisja traktuje umiejętności jako rdzeń strategii politycznej UE, ukierunkowując inwestycje na ludzi i ich umiejętności, aby po pandemii koronawirusa osiągnąć trwałe ożywienie gospodarcze.

Program będzie realizowany poprzez wdrażanie 12 „działań”:

 1. Europejski pakt na rzecz umiejętności
 2. Poprawa dostępności informacji na temat umiejętności
 3. Wsparcie UE na krajowe strategiczne działania służące podnoszeniu kwalifikacji
 4. Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego służących zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
 5. Wdrażanie inicjatywy na rzecz europejskich szkół wyższych i podnoszenie kwalifikacji naukowców
 6. Umiejętności przydatne przy transformacji ekologicznej i cyfrowej
 7. Zwiększanie liczby absolwentów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz wspieranie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowych
 8. Umiejętności życiowe
 9. Inicjatywa dotycząca indywidualnych rachunków szkoleniowych
 10. Europejskie podejście do mikroreferencji
 11. Nowa platforma Europass
 12. Poprawa ram umożliwiających odblokowanie prywatnych i prywatnych inwestycji w umiejętności
Pierwszym projektem zrealizowanym w ramach programu na rzecz umiejętności jest udostępniona od 1 lipca nowa platforma Europass. Można na niej znaleźć porady przydatne w redagowaniu życiorysu, propozycje stanowisk dostosowanych do kwalifikacji oraz informacje na temat możliwości uczenia się i poszukiwanych umiejętności.

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska