• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018 zakończony!

Europejski Tydzień Regionów...
W dniach 8-11 października 2018 roku w Brukseli odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast (European Week of Regions and Cities – EWRC), podczas którego przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami. Jak co roku, Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego gościło delegację z naszego województwa. Obecni byli m.in.: przedstawiciele organizacji pozarządowych, Sejmiku Województwa, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Miasta Gdańska, GIWK oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

Na wielu seminariach podczas tegorocznego EWRC gośćmi byli przedstawiciele województwa pomorskiego:

 • Strengthening the capacity of PAs and stakeholders: the role of ESIF Programmes”, podczas którego prelegenci z województwa pomorskiego, Włoch i Portugalii przedstawili złożoną rolę Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli administracji publicznej. Karolina Lipińska - zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w UMWP, przedstawiła kalendarium zmian polityki rozwoju regionalnego, podkreślając znaczącą pozycję regionu w tworzeniu narodowego programu rozwoju. W prezentacji znalazło się także miejsce na wymienienie sukcesów województwa w realizacji założeń inteligentnych specjalizacji Pomorza.
 • Green Infrastructure in cities - promoting sustainable growth and social cohesion” – paneliści przedstawili realizowane przez swoje regiony projekty, podzieli się także dobrymi praktykami związanymi z tworzeniem zielonej infrastruktury w miastach i aktywnym udziałem społeczeństwa w tym procesie. Przywołane w prezentacji Kariny Rembiewskiej, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia, przykłady obecnie realizowanych projektów, m.in. ogrody deszczowe, zarządzanie trawnikami miejskimi i aplikacja Bank Nasadzeń Drzew (BAND) wzbudziły duże zainteresowanie uczestników seminarium. Na koniec przedstawiciel Komisji Europejskiej przybliżył uczestnikom strategię i cele zielonej polityki na najbliższe lata.
 • Investing in the economic and digital transition of cities and communities”, którego głównym celem było zaprezentowanie najlepszych praktyk w dziedzinie inwestycji w gospodarczą i cyfrową przemianę miast i gmin. W debacie udział wzięli przedstawiciele województwa pomorskiego, instytutu Fraunhofer IAO, organizacji Eurocities, Iso Tc 268 i Cen/Cenelec/Etsi, miasta Amsterdam, miasta Saint-Quentin oraz Komitetu Regionów. Przedstawicielka Pomorza, Karolina Lipińska, zaprezentowała projekty wdrożone na terenie województwa, w szczególności: Most Wiedzy, e-Pionier, Wiedza Edukacja Rozwój i inDemand.

We wtorek, 9 października odbyło się również współorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli seminarium nt. budowania odpowiedzi na wyzwania XXI wieku z wykorzystaniem innowacyjnych środków, podczas którego Marek Swinarski z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej przedstawił działalność przedsiębiorstwa skierowaną na zapewnianie dodatniego bilansu energetycznego w Gdańsku. Więcej informacji o tym seminarium tutaj.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym Europejskim Tygodniu Regionów i Miast i zapraszamy ponownie!

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!