• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Europejskie nagrody innowacyjności


European Capital of Innovation Award - iCapital (Europejska Stolica Innowacji)

W ramach konkursu nagrodzone zostają trzy miasta, w których powstaje najlepszy „ekosystem innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie i świat biznesu. Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać miasta z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z Programem Ramowym UE Horyzont 2020, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital 

European Social Innovation Competition (Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne)

Konkurs wspiera kreatywne zmieniające sposób funkcjonowania europejskich gospodarek i społeczeństw. Zgłoszenia konkursowe mogą pochodzić ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów uczestniczących w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_pl

EU Prize for Women Innovators 

Dedykowany kobietom-przedsiębiorcom, które odniosły sukces w komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań. Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać kobiety wszystkich narodowości mieszkające w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z Programem Ramowym UE Horyzont 2020.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
 
Horizon Prizes

Nagrody Horizon są przyznawane za najskuteczniejsze rozwiązania w określonej kategorii tematycznej, premiując tym samym twórców innowacji i ich nowotarowskie podejście do rozwiązywania problemów.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm

 
Author: Sylwia Skwara
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 21, 2017
Ostatnia aktualizacja: November 7, 2017
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje