• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

ZAINWESTUJ W ZIELONE!

Możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu

w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej

 

 11 kwietnia 2017 r.

 

siedziba WFOŚiGW w Gdańsku

ul. Rybaki Górne 8, 80-862 Gdańsk

  

Organizator: Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu „Zielona Europa-Zróbmy to razem” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w GdańskuUdział w spotkaniu jest bezpłatny.


Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu „Zielona Europa-Zróbmy to razem” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na spotkanie. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Wypełnienie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na robienie zdjęć podczas spotkania, a także zgodą na ich publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno-promocyjnych.


Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!