• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego - trwa rejestracja uczestników

Forum Strategii UE...Doroczne 12 Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w dniach 27 września - 1 października 2021 r., w formule online.

Forum, organizowane od roku 2010, jest najważniejszym bałtyckim wydarzeniem gromadzącym szeroką grupę osób oraz instytucji zainteresowanych współpracą w regionie i promujących wdrażanie Strategii Bałtyckiej.Tematami debat, prezentacji i warsztatów będą :

 • odbudowa gospodarcza,
 • zielona i cyfrowa transformacja,
 • rola strategii makroregionalnych w identyfikacji wyzwań, przed którymi stoją regiony i poszukiwaniu wspólnych rozwiązań,
 • zaangażowanie makroregionów w Konferencję w sprawie Przyszłości Europy,
 • włączenie młodych ludzi w procesy decyzyjne,
 • rozwiązań dla problemów środowiskowych Regionu Morza Bałtyckiego. 

Ponadto, 28 września br. uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu inaugurującym Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Trwa rejestracja uczestników. 
Informacje o tegorocznym forum i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie eusbsr2021.eu.

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, Miasto Kowno, Kaunas IN, Miasto Kłajpeda i Związek Miast Bałtyckich (UBC).