• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Green Week 2017: wydarzenie partnerskie “Green is the new smart. Green jobs boosting regional economy” już za nami!

Green Week 2017:...


Tydzień 29 maja - 2 czerwca br. zapisał się w Brukseli pod hasłem zielonych miejsc pracy w ramach organizowanej przez Komisję Europejską najważniejszej konferencji dot. ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu Green Week 2017. Tegorocznym tematem przewodnim były innowacyjne rozwiązania dla tworzenia zielonych miejsc pracy oraz zrównoważony wzrost społeczno-gospodarczy.

 

W programie konferencji wysokiego szczebla w Brukseli w dniach 30-31 maja znalazło się wiele sesji poświęconych tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie oraz projektom realizującym powstawanie zielonych oraz niebieskich (sektor morski) miejsc pracy. Nie zabrakło również sesji poświęconej naborowi wniosków w ramach Programu LIFE 2017 oraz ceremonii obchodów 25-lecia Programu LIFE i sieci Natura 2000, podczas której miało miejsce wręczenie nagród dla najlepszych projektów zrealizowanych w ostatnim ćwierćwieczu w zakresie ochrony środowiska i działaniom na rzecz klimatu w Unii Europejskiej.

 

1 czerwca w Residence Palace – International Press Centre odbyło się natomiast oficjalne wydarzenie partnerskie Green Week 2017, którego organizatorem było Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego. Seminarium „Green is the new smart. Green jobs boosting regional economy” było okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz popularyzacji koncepcji zielonych miejsc pracy, które powstają na szczeblu regionalnym i mają bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy UE. Podczas spotkania można było prześledzić najważniejsze elementy polityki UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, które przedstawił Michał Kubicki z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej. Region Pomorski był reprezentowany kolejno przez: WFOŚiGW w Gdańsku, który zaprezentował swój program Praktycznej Edukacji Ekologicznej Absolwentów, Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) z prezentacją nt. działalności Fundacji, która posiada znaczne doświadczenie w zakresie zarządzania i wdrażania projektów o charakterze środowiskowym oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ze Słupska w temacie działań edukatorów ekologicznych.

Pozostali prelegenci reprezentowali Region Stołeczny Brukseli, Region Cleantech (Holandia) oraz sieci międzynarodowe Climate-KIC i ACR +, których działalność jest także związana z rozwojem i promocją zielonych miejsc pracy w Europie.

 

Lista prezentacji:

 1. Circular Economy – business opportunities for local and regional communities, Michał Kubicki, DG GROW, European Commission
 2. Stephan Kampelmann, PhD, Laboratory Urbanism Infrastructure and Ecology, Université libre de Bruxelles (BE)
 3. Joanna Drużyńska, Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Gdańsk (PL)
 4. Arno Groenendijk, Cleantech Region (NL)
 5. Joachim Monkelbaan, Climate-KIC Brussels
 6. Tomasz Hoppe, Foundation for the Development of the University of Gdańsk (PL)
 7. Françoise Bonnet, ACR+, Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management
 8. Joanna Michalska, Centre for Ecological Information and Education in Gdańsk (PL)Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” pt. Zielona Europa – Zróbmy to razem! dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!