• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Program Horyzont 2020

Region PomorskieProgram Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 należy do głównych filarów tzw. Unii Innowacji - jednej z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020. Program łączy i jest kontynuacją trzech dotychczasowych funduszy unijnych: 7. Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, komponentu poświęconego innowacyjności Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz działań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem badawczym, z siedmioletnim budżetem przekraczającym 77 mld EUR na realizację projektów w trzech kluczowych obszarach, jakimi są:

 • doskonała baza naukowa (excellent science)
 • wiodąca pozycja w przemyśle (industrial leadership)
 • wyzwania społeczne (societal challenges).

O dofinansowanie w Horyzoncie 2020 mogą się ubiegać wszystkie grupy zainteresowane badaniami i innowacjami: od indywidulanych naukowców, instytucji naukowych, konsorcjów naukowo-przemysłowych do przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Projekty wybierane są w drodze naborów ogłaszanych przez Komisję Europejską w ramach dwuletnich programów pracy. Zaproszenia do składania wniosków są najczęściej skierowane do konsorcjów składających się z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw europejskich.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronach:

 

Author: Karina Rembiewska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 26, 2013
Ostatnia aktualizacja: July 30, 2018
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa