• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Inicjatywa "Clean Bus Deployment" - co najmniej 2000 nowych pojazdów bezemisyjnych do 2019 r. w Europie

Inicjatywa "Clean Bus...

Czysty, energooszczędny oraz zrównoważony transport ma zasadniczą rolę do odegrania w kierunku niskoemisyjnego świata. Transport bezemisyjny jest najbardziej skuteczną formą mobilności publicznej w regionach i miastach, która przynosi ogromne korzyści mieszkańcom oraz środowisku, a także jednocześnie prowadzi do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności branży. Dzięki swojej niedawnej inicjatywie „Clean Bus Deployment” na rzecz rozpowszechnienia ekologicznie czystych autobusów (bezemisyjnych) Komisja Europejska wnosi znaczący wkład do tego przejścia. Wraz z władzami lokalnymi regionów i miast europejskich pracować będzie nad podniesieniem wydajności systemów transportu, promując wykorzystanie niskoemisyjnej energii do transportu publicznego.

13 lipca br. podczas 124 sesji plenarnej Komitetu Regionów lokalni przywódcy podpisali deklarację „Clean Bus Deployment”, dając jednocześnie znak o swojej gotowości do współpracy z komisarz Violetą Bulc na rzecz zwiększenia mobilności niskoemisyjnej w Europie. Przedstawiciele lokalni z Holandii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii zobowiązali się do działań na rzecz zwiększenia swojej floty ekologicznie czystych autobusów komunikacji miejskiej o co najmniej 2000 nowych pojazdów do końca 2019 r. Samo to stanowi szansę na inwestycje o wartości ponad 1 mld EUR.

Blisko 40 miast i regionów oraz 11 producentów autobusów podpisało deklarację, która przedstawia wspólne ambicje regionów i miast oraz producentów w zakresie rozpowszechnienia ekologicznie czystych autobusów. Deklaracja została także podpisana przez całą pomorską delegację do Komitetu Regionów: Marszałka Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Radnego Miasta Gdyni Stanisława Szwabskiego.

Region PomorskieRegion Pomorskie

Podpisanie deklaracji to także sygnał, że pewne rzeczy wymagają dodatkowych rozwiązań praktycznych - trzeba uporządkować kwestie prawne, techniczne, organizacyjne oraz finansowe, które bezpośrednio związane są z inwestycjami w mobilność bezemisyjną. Decyzja o inwestycjach w czystą technologię musi opierać się na spójnym modelu biznesowym, który jasno określa model oraz strategię finansowania. Ponadto musi istnieć zaufanie do zdolności rynku do dostarczenia produktów zgodnych z lokalnymi wymaganiami i na większą skalę.

Stworzona zostanie także platforma dedykowana organom władzy publicznej, producentom, organizacjom finansowym i operatorom transportu publicznego, której celem będzie lepsza koordynacja zainteresowanych stron w ramach przedstawianych zaleceń dotyczących polityki transportowej i wykorzystania potencjalnych możliwości inwestycyjnych.


Więcej informacji nt. inicjatywy „Clean Bus Deployment” można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cleanbus_et

Źródło zdjęć: https://www.flickr.com/photos/cor-photos/albums/72157683469878873

 

 
Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa