• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Kalendarium 2019

WYDARZENIA STOWARZYSZENIA POMORSKIE W UE W 2019 R.:

6-7 lutego
Wizyta Miasta Gdańska w ramach sesji plenarnej Komitetu Regionów (Bruksela)

11-12 lutego
Wizyta DRG UMWP oraz spotkanie z sekretariatem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości w Komitecie Regionów (Bruksela)

18-20 lutego
Wizyta studyjna w ramach projektu "Zielona Europa – zróbmy to razem!" (Bruksela)

28 lutego
Debata "Niepodległość, samorządność, solidarność - Polska w Europie XXI wieku" (Gdańsk)

28 marca
Wspólne zdjęcie z okazji 15-lecia członkostwa PL w UE w parku Cinquantenaire - materiał na media społecznościowe (Bruksela)

1-3 kwietnia
Wizyta studyjna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Bruksela)

7-10 kwietnia
Wizyta studyjna członków Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego (Bruksela)

8-10 kwietnia
Wizyta studyjna członków Komisji Spraw Zagranicznych Sejmiku Województwa Pomorskiego (Bruksela)

30 kwietnia
Spotkanie ERRIN Blue Growth Working Group w zakresie Strategii LeaderSHIP (Bruksela)

4 maja
Udział w Dniach Otwartych instytucji UE (Bruksela)

12 maja
Dni Otwarte Funduszy Europejskich - "Miasteczko Unijne" (Sopot)

14 maja
Kampania informacyjno-promocyjna oraz debata nt. wyborów do Parlamentu Europejskiego (Słupsk)

16-17 maja
Warsztat ERRIN Blue Growth Working Group w ramach Europejskiego Dnia Morza 2019 z udziałem dwóch pomorskich przedstawicieli (Lizbona)

15-17 maja
Wizyta studyjna Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim EU GREEN WEEK+ (Bruksela)

17 maja
Kampania informacyjno-promocyjna oraz debata nt. wyborów do Parlamentu Europejskiego (Chojnice)

21 maja
Kampania informacyjno-promocyjna oraz debata nt. wyborów do Parlamentu Europejskiego (Kwidzyn)

24 maja
Kampania informacyjno-promocyjna oraz debata nt. wyborów do Parlamentu Europejskiego (Gdańsk)

3 czerwca
Spotkanie ERRIN Blue Growth Working Group w zakresie niebieskiej biotechnologii (Bruksela)

7 czerwca
Konferencja 15 lat Polski w Unii Europejskiej - we współpracy z Europe Direct Gdańsk i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej (Gdańsk)

8-11 czerwca
Organizacja warsztatu edukacyjnego w ramach Baltic Sea Youth Camp (Gdańsk)

11 czerwca
Participation Day - wydarzenie towarzyszące 10. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (Gdańsk)

11 czerwca
Spotkanie z przedstawicielami pomorskich uczelni w ramach współpracy z BRWP (Bruksela)

11 czerwca
Spotkanie dla pracowników UM Gdynia oraz członków ISP1 - Technologie Offshorowe i Portowo-Logistyczne dotyczące możliwości udziału w projektach miedzynarodowych (Gdańsk)

14 czerwca
Spotkanie w ramach posiedzenia Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości dotyczące udziału pomorskich przedsiębiorców w H2020 przy współpracy z RPK oraz EEN (Gdańsk)

17 czerwca
Walne Zebranie członków SPUE - 15 lecie Stowarzyszenia, Posiedzenie Zarządu, Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Gdańsk)

25-28 czerwca
Wizyta studyjna dot. integracji imigrantów dla JST z Pomorza (Bruksela)

26 czerwca
Wydarzenie z okazji 15-lecia PL w UE (Bruksela)

wrzesień 2019
Wizyta studyjna laureatów nagrody Bursztynowego Mieczyka 2018 (Bruksela)

7-10 października
Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019 (Bruksela)

8 października
Pomorskie seminarium w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Bruksela)

październik/listopad
Wizyta studyjna dla pomorskich uczelni w połączeniu z wydarzeniem sieci UNILION i/lub University-Business Forum 2019 (Bruksela)

listopad
Doroczna konferencja nieformalnej grupy iBSG - regionów z obszaru Morza Bałtyckiego (Bruksela)

6 grudzień
Finał Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg" w Słupsku

7 grudnia 
Gala Bursztynowego Mieczyka (Gdańsk)
 
Author: Paweł Rygalski
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 20, 2019
Ostatnia aktualizacja: February 21, 2020
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!