• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje dot. zmiany wytycznych TEN-T

Konsultacje dot. zmiany...

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie zmiany unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)

Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) reguluje politykę UE w zakresie infrastruktury transportowej. Polityka ta ma w szczególności na celu ułatwianie przepływów w transporcie między państwami członkowskimi oraz wspieranie spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej. Zgodnie z planem działania zawartym w komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu oraz ze strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności w 2021 r. planowany jest wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie TEN-T. Konsultacje te stanowią część oceny skutków, która będzie stanowić podstawę wniosku ustawodawczego dotyczącego zmienionego rozporządzenia w sprawie TEN-T. 

Termin konsultacji do 5 maja 2021.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne do wyrażenia swoich poglądów. Więcej informacji oraz formularze online dostępne są tutaj.

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!