• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje publiczne dot. energii

Konsultacje publiczne dot....

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie nowych planów działania UE dotyczących:

 • Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia renowacji energetycznej budynków w UE. Strategia ta zawiera plan działania obejmujący środki regulacyjne, finansowe i wspomagające, oraz cel, jakim jest co najmniej podwojenie do 2030 r. rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków. Cel ten wymaga zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zrewidowane zostaną przede wszystkim przepisy mające zasadnicze znaczenie dla pobudzenia renowacji budynków.

Termin konsultacji do 22 czerwca 2021.
Formularze online dostępne są tutaj.

 • Sieci gazowe – przegląd unijnych przepisów dotyczących dostępu do rynku

Komisja przygotowuje przegląd dyrektywy w sprawie gazu i rozporządzenia w sprawie gazu w celu zapewnienia, by ramy rynku gazu przyczyniały się do osiągnięcia ambitniejszych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i w Planie w zakresie celów klimatycznych na 2030 r., a także w celu wdrożenia środków zaproponowanych w strategii dotyczącej integracji systemu energetycznego i strategii w zakresie wodoru. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat tego, w jaki sposób należy zmienić dyrektywę w sprawie gazu i rozporządzenie w sprawie gazu, aby ułatwić upowszechnienie odnawialnych i niskoemisyjnych gazów oraz wzmocnienie pozycji konsumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu zintegrowanego, płynnego i interoperacyjnego wewnętrznego rynku gazu w UE. 

Termin konsultacji do 18 czerwca 2021.
Formularze online dostępne są tutaj.

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Zielona Europa-kolej na kolej!