• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje publiczne dot. strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności

Konsultacje publiczne dot....

Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu, który stanowi priorytet Komisji Europesjkiej w zakresie inteligentnej mobilności, jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu o 90% do 2050 r.

Komisja Europejska poprzez konsultacje społeczne chciałaby zebrać opinie zainteresowanych stron na temat elementów strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Uwzględnienie wpływu pandemii COVID-19 na działalność sektora transportowego będzie szczególnie istotne pod względem tworzenia odpornego na kryzysy systemu transportowego, który realizować ma ambitne cele ekologiczne.


Komisja zamierza przyjąć kompleksową strategię, aby osiągnąć cel dekarbonizacji i dostosować unijny sektor transportu do wymogów czystej, cyfrowej i nowoczesnej gospodarki, poprzez:

 • większe wykorzystanie pojazdów bezemisyjnych,
 • zapewnienie obywatelom i firmom dostępu do rozwiązań alternatywnych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • promowanie cyfryzacji i automatyzacji,
 • lepsza jakość sieci połączeń i lepszy dostęp.
Termin konsultacji: do 23 września 2020 r.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusz online oraz więcej informacji dostępnych jest na stronie TUTAJ.