• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje publiczne dot. strategii w dziedzinie ochrony gleby, strategii leśnej oraz ochrony różnorodności biologicznej

Konsultacje publiczne dot....

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska rozpoczęła 3 konsultacje społeczne w sprawie nowych planów działania UE:

 • Strategia UE w dziedzinie ochrony gleby – termin konsultacji do 27 kwietnia 2021

Coraz większa degradacja gleby stanowi poważny problem w Europie. Powodem jej występowania są m.in. niewłaściwe gospodarowanie gruntami, zmiana klimatu oraz zanieczyszczenie. Zdrowe gleby są niezbędne do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, do których należą neutralność klimatyczna, przywrócenie różnorodności biologicznej, zerowa emisja zanieczyszczeń, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe oraz odporne środowisko. W związku z tym, Komisja Europejska planuje uaktualnić strategię tematyczną UE w dziedzinie ochrony gleby z 2006 roku, aby rozwiązać kwestie erozji gleby w sposób kompleksowy i pomóc w wypełnieniu międzynarodowych zobowiązań UE dotyczących neutralności degradacji gruntów do 2030 roku.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne do wyrażenia swoich poglądów odnośnie nowej Strategii UE w dziedzinie ochrony gleby. Więcej informacji oraz formularze online dostępne są tutaj.

 • Nowa strategia leśna UE – termin konsultacji do 19 kwietnia 2021

Jak zapowiedziano w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja opracowuje nową strategię leśną UE. Strategia ta będzie opierać się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 r., obejmie cały cykl życia lasu i będzie promować liczne usługi świadczone przez lasy. Strategia zakłada także zapewnienie zdrowia i odporności lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie bioróżnorodności i klimatu, ograniczają i łagodzą klęski żywiołowe, zabezpieczają źródła utrzymania i wspierają realizację celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wspierają rozwój społeczności wiejskich.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne do wyrażenia swoich poglądów, które zostaną uwzględnione przez Komisję w przyszłej strategii leśnej. Więcej informacji oraz formularze online dostępne są tutaj.

 • Ochrona różnorodności biologicznej: cele dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności – termin konsultacji do 5 kwietnia 2021

Konsultacje obejmują trzy odrębne inicjatywy UE w zakresie polityki różnorodności biologicznej, które są ze sobą powiązane: 1) ocena unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (2011-2020); 2) w odniesieniu do celu nr 5 strategii na okres do 2020 r. – przegląd stosowania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych; 3) opracowanie prawnie wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych: kluczowe zobowiązanie w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

W unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. określono ramy polityki UE w zakresie różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 i obecnie trwa ocena tej strategii. W maju 2020 r. Komisja opublikowała strategię na rzecz bioróżnorodności 2030. Jednym z głównych zobowiązań w niej zawartych jest zaproponowanie do końca 2021 r. prawnie wiążącego instrumentu określającego cele UE w zakresie odbudowy zniszczonych ekosystemów do 2030 r.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne zaangażowane w zarządzanie różnorodnością biologiczną, jej odbudowę i ochronę do wyrażenia swoich poglądów. Więcej informacji oraz formularze online dostępne są tutaj.