• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje publiczne dotyczące oceny dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Konsultacje publiczne dotyczące...
Konsultacje stanowią część oceny dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Ocena jest częścią programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisji Europejskiej, której zadaniem jest ocena proporcjonalności i adekwatności obecnych ram regulacyjnych w odniesieniu do ich celu oraz pod względem osiągania zamierzonych celów.

Celem konsultacji jest zebranie opinii nt. korzyści wynikających z jednolitych przepisów UE wymagających przeprowadzania oceny środowiskowej niektórych planów i programów, a także ocenę korzyści wynikających z umożliwienia społeczeństwu i zainteresowanym stronom udziału w tym procesie.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty, w tym obywateli, przedsiębiorstwa, organizacje, organy publiczne itp.


Termin konsultacji: 23 kwietnia - 23 lipca 2018 r.

Kwestionariusz online dostępny jest TUTAJ.Więcej informacji nt. prowadazonych konsultacji znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_pl 
Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa