• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje publiczne w sprawie ustanowienia funduszu na rzecz innowacji

Konsultacje publiczne w...

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w ramach działań w dziedzinie klimatu w sprawie ustanowienia funduszu na rzecz innowacji.

Termin konsultacji: 15.01 - 10.04. 2018 r.

 
Innowacyjne technologie niskoemisyjne mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zapewnienia zdrowego środowiska dla następnych pokoleń. Często jednak innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony środowiska nie mogą zostać zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Komisja postanowiła to zmienić i utworzyć specjalny fundusz na rzecz technologii niskoemisyjnych.
 

Zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie, do udziału w konsultacjach zaproszone są osoby prywatne i organizacje. Szczególnie zależy na tym, by odpowiedzi udzieliły następujące podmioty:

 • Zainteresowane strony, których bezpośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które mogą skorzystać z finansowania): przedstawiciele przemysłu, w szczególności przemysłu stalowego, żelaznego, aluminiowego, miedziowego, rafineryjnego ropy naftowej, chemicznego, bioprzemysłu, przemysłu celulozowo-papierniczego, cementowego, wapienniczego, szklarskiego i ceramicznego, wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, a także sektorów i elektrowni wykorzystujących CCS/CCU.
 • Zainteresowane strony, których pośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które nie mogą skorzystać z finansowania, ale wyraziły zainteresowanie inicjatywą): przedstawiciele unijnych i krajowych stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, organów krajowych i regionalnych oraz instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, unijnych i krajowych instytucji finansowych oraz państw członkowskich.
 • Osoby prywatne.

Więcej informacji nt. prowadzonych konsultacji znajduje się tutaj.

Kwestionariusz dostępny jest tutaj.
 


Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa