• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje publiczne ws. rolnictwa ekologicznego UE

Konsultacje publiczne ws....

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne: Rolnictwo ekologiczne – plan działania dotyczący rozwoju produkcji ekologicznej w UE.

Poprzez Zielony Ład, a w szczególności dwie strategie „Od pola do stołu” oraz „Różnorodność biologiczna”, opublikowane w maju 2020 r., Komisja zobowiązała się do: (1) do 2030 r. 25% gruntów rolnych w UE będzie uprawami ekologicznymi oraz (2) znacznego wzrostu akwakultury ekologicznej. Celem jest zarówno poprawa trwałości systemu żywnościowego, jak i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej.

Aby osiągnąć ten cel, Komisja przygotowuje plan działania, który zakłada:

 • wsparcie sektora ekologicznego i innowacyjności w tym obszarze;
 • pomoc państwom członkowskim stymulować zarówno podaż, jak i popyt na produkty ekologiczne;
 • zapewnienie zaufania konsumentów do żywności ekologicznej.

Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa, Komisja postanowiła rozpocząć konsultacje społeczne celem zebrania opinii zainteresowanych stron na temat wyzwań i możliwości rozwoju produkcji i konsumpcji ekologicznej w UE.

Główne obszary konsultacji dotyczą:

 • zapewnienia wszystkim obywatelom i organizacjom możliwości uzyskania informacji o rozwoju polityki rolnej UE;
 • wysłuchania opinii publicznej na temat działań, które należy opracować i ich możliwych skutków;
 • określenie szans i wyzwań dla przyszłości sektora produkcji ekologicznej w UE.
   

Okres nadsyłania opinii: 04 września 2020 - 27 listopada 2020


Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusz online oraz więcej informacji dostępnych jest na stronie TUTAJ.