• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje społeczne: transport miejski - ocena środków UE “w pakiecie dotyczącym mobilności miast” z 2013 r.

Konsultacje społeczne: transport...


Celem konsultacji jest ocena oraz wykazanie czy środki przeznaczone na zwiększenie mobilności w mieście przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczeń, ograniczeniu natężenia ruchu oraz wypadków są skuteczne, wydajne, adekwatne i czy wnoszą wartość dodaną (EU added value).

Pakiet dotyczący mobilności miast z 2013 r. przedstawiał propozycje odpowiednich działań na szczeblu lokalnym, państw członkowskich i UE w zakresie transportu miejskiego.

Dostarczone wyniki będą miały wpływ na stosowność proponowanych rozwiązań oraz środków, a także ich skuteczność we wdrażaniu zmian dotyczących mobilności w miastach. Tym samym konsultacje społeczne przyczynią się do efektywniejszej realizacji celów transportowych i dekarbonizacji miast w UE.

Aktualnie trwa drugi etap przygotowywania dokumentów roboczych polegający na konsultacjach publicznych, w których zaprasza się do udziału miasta i ich sieci, osoby działające w obszarach mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, administrację krajową i lokalną, obywateli mieszkających w miastach i innych interesariuszy.
 

Czas trwania konsultacji: 11.09 - 04.12.2019

Kwestionairusz do konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5942636/public-consultation_en


Szczegółowe informacje: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5942636_pl 
Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje