• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Konsultacje społeczne w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E)

Konsultacje społeczne w...

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Przesłane opinie zostaną uwzględnione przy pracach Komisji dotyczących przeglądu rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (znanego jako „rozporządzenie w sprawie TEN-E”), które stanowi jedną z kluczowych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem rozpoczętego procesu konsultacji, a następnie przeglądu ww. rozporządzenia jest zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury energetycznej w państwach członkowskich i osiągnięcie ambicji UE w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. Otwarte dziś konsultacje społeczne pomogą w zebraniu opinii na temat transeuropejskiej infrastruktury energetycznej od obywateli i szerokiego grona zainteresowanych stron - władz krajowych i regionalnych, przedsiębiorstw, związków zawodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji z zakresu badań i rozwoju itp.

Czas trwania konsultacji: 18 maja – 10 lipca 2020 r.

Aby zapewnić szersze i bardziej aktywne konsultacje, Komisja Europejska przeprowadzi również cztery seminaria internetowe, celem omówienia kluczowych elementów trwającego procesu przeglądu rozporządzenia w sprawie TEN-E oraz umożliwienia dyskusji z zainteresowanymi stronami.

Więcej informacji na temat webinarów w ramach konsultacji społecznych w sprawie TEN-E znajduje się tutaj. Spotkania rozpoczną się w czerwcu i każde z nich poświęcone zostanie wybranemu zagadnieniu:

 • 2 czerwca (10:00-14:30) - TEN-E Infrastructure categories to ensure consistency with the climate neutrality objectives of the Green Deal and digitalisation priorities.
 • 4 czerwca (10:00-12:30) - Selection procedure and criteria for projects of common interest (PCIs).
 • 9 czerwca (10:00-12:00) -  Regulatory toolbox and criteria for the Connecting Europe Facility (CEF) financial assistance.
 • 11 czerwca (10:00-12:30) - PCI Implementation: Permitting, monitoring and involvement of stakeholders.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej oraz kwestionariusz online znajdują się tutaj.

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!