• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Logo HR Excellence in Research

We wrześniu 2018 roku do grona pomorskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych (Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Oceanologii PAN) wyróżnionych przez Komisję Europejską certyfikatem Logo HR Excellence in Researchdołączył Uniwersytet Morski w Gdyni.

Do tej pory to prestiżowe wyróżnienie przyznano łącznie 419 instytucjom z Europy, w tym 77 z Polski. Wszystkie one wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Przyznawanie Logo HR Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach Human Resources Strategy for Researchers, mającej na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii. Korzyści wynikające z jego otrzymania dotyczą także premiowania danej instytucji w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych.

Więcej informacji o wsparciu KE na rzecz promocji nauki i kariery naukowej jest dostępne tutaj
Author: Sylwia Skwara
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: September 28, 2018
Ostatnia aktualizacja: September 28, 2018
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje