• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. projektów europejskich

Nabór na stanowisko...

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. projektów europejskich
w Biurze Miejscowym Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej
oferta z dn.05.07.2016 r.

 

Opis stanowiska

Specjalista ds. projektów europejskich będzie odpowiedzialny za  realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu Smart Blue Regions (projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). Zadania obejmować będą m.in. opracowywanie analiz, przygotowanie materiałów i publikacji oraz promocję działań projektu we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu, organizację spotkań oraz udział w wydarzeniach dot. niebieskiego wzrostu i inteligentnych specjalizacji, raportowanie i rozliczanie projektu.

 

Wymagania niezbędne

 • dobra znajomość zagadnień związanych z politykami i programami UE, a w szczególności dot. polityki morskiej, niebieskiego wzrostu i inteligentnych specjalizacji
 • doświadczenie na stanowisku związanym z projektami bądź funduszami UE
 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom referencyjny Rady Europy C1)
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism (zarówno w języku polskim jak i angielskim)
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole i w międzynarodowym środowisku
 • chęć podejmowania wyzwań, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • elastyczność i gotowość podjęcia pracy w Gdańsku
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Wymagania dodatkowe

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy w programie Interreg (szczególnie Interreg Region Morza Bałtyckiego)
 • preferowany min. dwuletni staż pracy
 • doświadczenie w administracji publicznej lub instytucjach unijnych

Warunki zatrudnienia

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga umowa na czas trwania projektu
 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • praca biurowa w godz. 8-16
 • praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • list motywacyjny w jęz. polskim i angielskim
 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty dodatkowe

 • kopie referencji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres spue@pomorskieregion.eu do dnia  15 lipca 2016 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 58 32 68 709 / 714

Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa