• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Nabór wniosków do programu LIFE 2021 otwarty!

Nabór wniosków do...

Nabór wniosków do Programu LIFE 2021 został otwarty!

Budżet nowego programu LIFE na lata 2021-2027 został znacząco zwiększony i będzie wynosił 5,43 mld EUR, z czego 64% zostanie przeznaczone na działania w zakresie środowiska. Nowy program wspiera projekty w czterech obszarach:
 - Przyroda i różnorodność biologiczna,
 - Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia,
 - Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej oraz
 - Przejście na czystą energię.
Ponadto, ubiegać się można o granty operacyjne dla organizacji non-profit.

Wnioski można składać poprzez portal Komisji Europejskiej: „Funding & tender”.

Terminy składania wniosków:

 • Projekty tradycyjne:
  • 30 listopada - pełny wniosek dla podprogramów Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty strategiczne:
  • 19 października - koncepcja projektu dla podprogramu Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty pomocy technicznej:
  • 22 września - pełny wniosek dla podprogramów Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty podprogramu „Przejście na czystą energię” (w tym pomoc techniczna):
  • 12 stycznia 2022 r. - pełny wniosek.
 • Granty na działalność operacyjną organizacji non-profit:
  • 28 września - dwa pełne wnioski.

Sesje informacyjne online:

 • Komisja Europejska przygotowała (w języku angielskim):
 • Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje webinaria informacyjne (w języku polskim):
  • Czwartek, 29 lipca, godz. 10:00 – ogólne zasady ubiegania się o środki w nowej edycji Programu LIFE.
  • Ponadto na przełomie sierpnia / września zorganizowane będą webinaria tematyczne dot. poszczególnych podprogramów.
  • Więcej szczegółów oraz rejestracja

Informacje pomocne przy obsłudze portalu „Funding & Tenders”:

Poszukiwanie partnerów do projektu

Oprócz wykorzystania w tym celu portalu „Funding & tender” mogą Państwo zwrócić się również do nas o pomoc. Wystarczy wypełnić w języku angielskim formularz (m.in. krótko o pomyśle na projekt, ekspertyzie i posiadanym doświadczeniu we współpracy międzynarodowej, typie poszukiwanych partnerach) i przesłać go do nas. My wówczas kontaktujemy się z biurami regionalnymi w Brukseli (naszymi odpowiednikami z innych krajów UE, UK) oraz udostępnimy informacje na platformie „European Regions Research and Innovation Network” (ERRIN).