• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego 2019 - nabór wniosków

Nagroda Bursztynowego Mieczyka...


Ruszył nabór wniosków konkursowych do jubileuszowej XXV edycji „Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego” dla organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.Celem konkursu jest wzmocnienie trzeciego sektora i promocja działań podejmowanych przez pomorskie organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” uczestniczy w pracach Kapituły Nagrody Bursztynowego Mieczyka oraz jest fundatorem jednej z nagród specjalnych.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2019 w następujących obszarach:

 • POMOC SPOŁECZNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
 • EDUKACJA
 • KULTURA

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

 • SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 • DEBIUT ROKU

W tegorocznej Nagrody Bursztynowego Mieczyka wnioski można składać tylko w wersji  elektronicznej. 
Termin składania wniosków nominujących upływa 4 listopada 2019 r. o godzinie 12:00

WAŻNE!
Wnioski należy złożyć w Sekretariacie Kapituły, na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczyć na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC - Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk.

Uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody odbędzie się  7 grudnia 2019 roku, w Europejskim Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk).

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie, sposobu głosowania, regulamin Nagrody oraz wniosek nominacyjny na rok 2019 dostępne są na stronie bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje