• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Projekt "Zielona Europa - Zróbmy to razem!"


Kontynuujemy działania na rzecz edukacji ekologicznej na Pomorzu pod hasłem i logo "Zielona Europa - Zróbmy to razem!":


Projekt "Zielona Europa - Zróbmy to razem!" - wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu, realizowany był w latach 2008-2020 przy współfinansowaniu ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, i miał na celu:

 • monitorowanie kierunków rozwoju strategii Unii Europejskiej dotyczącej ochrony środowiska w celu umożliwienia działań odpowiednich podmiotów w regionie w ramach podejmowanych przez Unię inicjatyw w tym zakresie;

 • rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz wiedzy związanej z ochroną środowiska;

 • dokonywanie analizy kierunków rozwoju Unii Europejskiej związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów i wydarzeń europejskich, które mogą okazać się pomocne dla działalności podmiotów z terenu województwa w zakresie ochrony środowiska;

 • zbieranie, poprzez udział w konferencjach i seminariach poświęconych tematyce ochrony środowiska, wiadomości w tematyce tzw. czystej energii i efektywności energetycznej oraz tematyce tzw. zielonego transportu, i przekazywanie informacji dotyczących tych zagadnień jednostkom zainteresowanym w województwie pomorskim, tj. samorządom, placówkom edukacyjnym, przedsiębiorstwom, agencjom rozwoju regionalnego i innym podmiotom; do najważniejszych należą informacje o konkursach ogłaszanych przez m.in. przez Komisję Europejską, informacje o poszukiwaniach partnerów do realizacji projektów oraz o konsultacjach społecznych i nowych aktach prawnych;

 • umożliwienie bezpośredniej wymiany informacji, opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami zainteresowanych podmiotów z województwa pomorskiego a instytucjami europejskimi, organizacjami międzynarodowymi oraz regionami.

 

Koszt kwalifikowany zadania - umowa nr WFOŚ/D/668/489/2019: 152 345,61 zł
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku - dotacja, dot. umowy nr WFOŚ/D/668/489/2019: 67 261,64 zł 

Sprawozdanie za rok 2019 - dostępne do pobrania tutaj.
Sprawozdanie za rok 2018 - dostępne do pobrana tutaj.
Sprawozdanie za rok 2017 - dostępne do pobrania tutaj.
Sprawozdanie za rok 2016 - dostępne do pobrania tutaj.
Sprawozdanie za rok 2015 - dostępne do pobrania tutaj.
Sprawozdanie za rok 2014 - dostępne do pobrania tutaj.
Sprawozdanie za rok 2013 - dostępne do pobrania tutaj.
 

Projekt "Zielona Europa - zróbmy to razem" na Facebooku!

Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: March 31, 2017
Ostatnia aktualizacja: March 23, 2021