• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” zakończony

Pakiet „Czysta energia...

22 maja br. Rada Ministrów UE formalnie przyjęła cztery nowe unijne akty prawne, których celem jest przeprojektowanie rynku energii elektrycznej w UE, aby odpowiadał on przyszłym wyzwaniom i ambicjom państw członkowskich. Tym samym zakończono poprzez uzupełnienie brakujących elementów legislacyjnych pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i osiągnięto ważny krok w kierunku ukończenia unii energetycznej, zgodnie z priorytetami Komisji Junckera.

Stopniowe przejście i transformacja obecnego sektora energetycznego w kierunku czystej energii oraz gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Unia Europejska w 2016 r. postanowiła rozwiązać ten problem, zmieniając ramy polityki energetycznej UE, aby ułatwić tę czystą i sprawiedliwą transformację energetyczną. W ramach pakietu wzmocnione zostanie bezpieczeństwo energetyczne oraz prawa konsumentów, stawiając je w centrum transformacji energetycznej; nowe prawa umożliwią wzrost gospodarczy i stworzenie nowych zielonych miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce, nie pozostawiając żadnego regionu i żadnego obywatela bez wsparcia. Umożliwią UE wykazanie się przywództwem w walce ze zmianami klimatu po porozumieniu paryskim.

Oprócz aktów prawnych w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” Komisja rozpoczęła także szereg nielegislacyjnych inicjatyw mających na celu ułatwienie transformacji w kierunku czystej energii i zapewnienie, że jest to sprawiedliwe przejście. Obejmują one:

 • regiony górnicze w okresie przejściowym;
 • inicjatywa „Czysta energia dla wysp UE”;
 • środki mające na celu określenie i lepsze monitorowanie ubóstwa energetycznego w Europie.


Więcej informacji oraz pełen pakiet można znaleźć tutaj.

Informacje nt. wczorajszego spotkania można przeczytać tutaj.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!