• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Partnerstwo TAIEX-EIR - narzędzie partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej

Partnerstwo TAIEX-EIR -...
Narzędzie partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej między organami zajmującymi się wdrażaniem unijnej polityki i prawa ochrony środowiska.

TAIEX wspiera administrację publiczną w zakresie zbliżania, stosowania i egzekwowania dorobku prawnego UE za pomocą partnerskiej wymiany między funkcjonariuszami publicznymi. Państwa członkowskie mogą skorzystać z tego narzędzia w celu wymiany dobrych praktyk dotyczących spełnienia wymogów na przykład w zakresie recyclingu odpadów, ochrony przyrody, poprawy jakości powietrza lub jakości wody i gospodarki wodnej.
 

W ramach partnerstw TAIEX-EIR można sfinansować:

 • Misje ekspertów: eksperci państw członkowskich UE mogą być oddelegowani do instytucji w innych państwach członkowskich w zakresie konkretnego zagadnienia.

 • Wizyty studyjne: pracownicy ( max 3 osoby) z instytucji wnioskującej mogą być oddelegowania na wizytę roboczą do instytucji w innym państwie członkowskim, aby pozyskać wiedzę od partnerów i wymienić dobre praktyki. Wizyty studyjne mogą trwać od 2 do 5 dni.

 • Warsztaty: w instytucji wnioskującej można zorganizować warsztaty obejmujące jeden lub wiele krajów. Warsztaty trwają zwykle 2 dni.Wsparcie udzielne jest na wniosek instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie unijnej polityki i prawa w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich UE, na przykład:

 • urzędów i agencji krajowych, regionalnych i lokalnych;

 • organów koordynujących;

 • organów kontrolnych i audytowych;

 • organów wydających zezwolenia;

 • regionalnych lub lokalnych przedsiębiorstw w obszarze wdrażania polityki ochrony środowiska, którym powierzono zadanie publiczne i których wniosek poparty jest przez władze;

 • sieci ekspertów uczestniczących we wdrażaniu i egzekwowaniu, przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.
   

Jak to działa?

Wniosek o wsparcie składa się za pomocą e-aplikacji na stronie https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm

Dla wszystkich pracujących w instytucjach wymienionych powyżej, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem istnieje możliwość zarejestrowania się jako ekspert TAIEX za pośrednictwem formularza.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu oraz w ulotce.


 


Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa