• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Zagraniczni partnerzy do projektówPoszukujesz europejskiego partnera do projektu?
Chcesz przyłączyć się do projektu europejskiego jako partner?
Zgłoś się do nas

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli, działające w ramach Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, pełni rolę punktu kontaktowego dla innych regionów z całej Europy, które chcą pozyskać informacje dotyczące naszego województwa. Takich przedstawicielstw w otoczeniu instytucji europejskich działa około 350, włączając w to reprezentacje regionów, miast, stowarzyszenia oraz związki władz lokalnych i regionalnych, uczelnie, jednostki badawczo-naukowe i inne.

Z wieloma z tych przedstawicielstw nasze biuro współpracuje w ramach codziennej aktywności, m.in. poprzez wymianę informacji na temat przygotowywanych propozycji projektowych o wymiarze europejskim i/lub międzynarodowym. Wynika to z faktu, że wiele projektów z programów i inicjatyw sektorowych Komisji Europejskiej wymaga od projektodawcy zawiązania międzynarodowej współpracy i wspólnego zrealizowania przedsięwzięcia. Rocznie do naszego biura wpływa ponad setka takich propozycji projektowych i zapytań o możliwość nawiązania współpracy.

Jednocześnie Regionalne Biuro Województwa Pomorskiego rozsyła podobne zapytania do innych regionów w Europie. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” służy pomocą w poszukiwaniu partnerów europejskich zarówno dla swoich członków, jak i innych jednostek z Pomorza.

Każda jednostka zlokalizowana na Pomorzu może zwrócić się do naszego biura z prośbą o rozesłanie zapytania w celu znalezienia europejskiego partnera do projektu.

W tym celu należy jedynie wypełnić w języku angielskim załączony formularz (najlepiej na papierze firmowym) i odesłać go na adres: pomorskie@pomorskieregion.eu

Zapraszamy do współpracy!

Author: MM
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 8, 0016
Ostatnia aktualizacja: November 15, 2017
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa