• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Innowacji

Pierwszy nabór wniosków...
Komisja Europejska 3 lipca br. przedstawiła pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Innowacji (Innovation Fund), który wspomóc ma projekty w obszarze technologii nowej generacji potrzebne do transformacji Unii Europejskiej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Fundusz Innowacji jest jednym z największych na świecie programów inwestycyjnych, który finansować będzie działania na rzecz klimatu w zakresie:
 
 • Innowacyjnych technologii i procesów niskoemisyjnych w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym produkty zastępujące produkty o dużej zawartości węgla;
 • Wychwytywania i wykorzystania węgla (CCU);
 • Budowania i eksploatacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS);
 • Innowacyjnego wytwarzania energii odnawialnej;
 • Magazynowania energii.
W latach 2020–2030 Fundusz Innowacji pozyska około 10 mld EUR ze sprzedaży uprawnień aukcji z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).
 
Pierwszy nabór wniosków to ok. 1 mld EUR dla projektów na wielką skalę (powyżej 7,5 mln EUR kosztów inwestycyjnych) w zakresie czystych technologii, aby pomóc przezwyciężyć ryzyko związane z ich komercjalizacją i demonstracją na dużą skalę. Proponowane wsparcie pomoże nowym technologiom wejść na rynek. W przypadku tzw. obiecujących projektów, które nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek, przeznaczono oddzielny budżet 8 mln EUR na pomoc w ich opracowaniu.
 
Zaproszenie otwarte jest dla przedsiębiorstw lub konsorcjów na projekty w kwalifikujących się sektorach ze wszystkich państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Fundusze można wykorzystać we współpracy z innymi inicjatywami finansowania publicznego, takimi jak pomoc państwa lub inne programy finansowania UE.
 

Region Pomorskie

Projekty oceniane będą pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału zwiększania skali i efektywności kosztowej.

Propozycje można składać za pośrednictwem portalu the EU Funding and Tenders. Dostępne są tam także dodatkowe informacje na temat procedury składania wniosków.
 
Termin naboru do pierwszego etapu upływa 29 października 2020 r. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny i zaproszeni do złożenia pełnego wniosku lub otrzymania pomocy na opracowanie projektu w pierwszym kwartale 2021 r. Informacje o wynikach oceny z drugiego etapu zostaną ogłoszone w czwartym kwartale 2021 r.


Więcej informacji: https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund.

 
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!