• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Pobudzenie gospodarki cyrkulacyjnej wśród sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Europie

Pobudzenie gospodarki cyrkulacyjnej...

Komisja Europejska zaprasza władze regionalne Unii Europejskiej do zgłoszenia swojego zainteresowania otrzymaniem porad od ekspertów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) w formie konkretnych i dostosowanych do potrzeb poszczególnego rodzaju działalności analiz dla organizacji regionalnych. Firmy zaangażowane w przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji to: KPMG, Ecofys, CSR Netherlands i Circle Economy w zakresie efektywności wykorzystania zasobów, eko-innowacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym prowadzonych przez MŚP. Rozwiązania proponowane w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej mogą być różne: innowacyjne produkty ekologiczne, procesy, usługi, technologie, modele biznesowe, projekty i/lub instrumenty, które rozwinąłeś i/lub wdrożyłeś, a które przyczyniają się do do efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki cyrkulacyjnej.

Oczekuje się, że szkolenie odbędzie się w terminie: 1 styczeń - 31 marzec 2018 r.
 
Oferta:
 • Zalecenia dotyczące polityki regionalnej;
 • Szczegółowe plany działania i „mapy drogowe” mające na celu ukierunkowanie działań MŚP w stronę efektywnego gospodarowania zasobami, eko-innowacji i/lub strategii oraz praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Twoje korzyści:
 • Dostosowane porady dla regionu uwzgledniające jego specyfikę;
 • Poprawa jakości działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, racjonalizacji zasobów i eko-innowacji, która przyczynić się może do zwiększenia zatrudnienia w regionie i możliwości dalszego wzrostu gospodarczego;
 • Ułatwienia dla prowadzenia działalności MŚP.

Czego oczekujemy się od ciebie, jeśli zechcesz wziąć udział?
 • Współpraca i dzielenie się odpowiednimi informacjami w celu zagwarantowania jak najbardziej konkretnej analizy dla regionu;
 • Plany wdrożenia polityki wspierania MŚP w zakresie przeprowadzonych konsultacji;
 • Możliwości czasowych uczestniczenia w wydarzeniach (spotkania wszystkich uczestników i warsztaty).
   
Formularz:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Circular_solutions_application_ENVPILOTPROJECT
 
Ostateczny termin składania wniosków: 18 września 2017. Następnie Komisja Europejska wybierze najbardziej odpowiednich kandydatów.
 
Pod względem charakterystyki dostawców ekologicznych rozwiązań, proces selekcji będzie przebiegał w następujących kryteriach:
 
Dostawcy ekologicznych rozwiązań:
 • Znajdujący się wczesnym etapie rozwoju;
 • ​Nie będący jeszcze rozpowszechnieni w UE, ale starający się to robić;
 • Opierający się na jednym z sektorów planu działania UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Mający potencjał powiększania swojej działalności.
W razie pytań, proszę pisać na: ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu
 
Projekt oferuje również budowanie potencjału organizacji wspierających MŚP i doradztwo polityczne dla władz regionalnych.

http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/support-organisations_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/regional-authorities_en.htm


 
Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa