• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Pomorskie krEUje! Konkurs dla uczniów szkół ponadpostawowych

Region Pomorskie


 

KONKURS „pomorskie krEUje”
 

Aktualizacja 13.03.2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa oraz odwołaniem zajęć szkolnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 konkurs "pomorskie krEUje" zostaje PRZEŁOŻONY.

Będziemy informowali o nowych terminach.

Tymczasem stosujmy się do wytycznych i zaleceń które pomogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 .


 

Uwaga, Uwaga, Konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego! Zbierzcie zespół i stwórzcie INNOWACYJNY PROJEKT dla Waszego regionu, miasta, gminy, sołectwa lub szkoły i wygrajcie wyjazd do Brukseli!
 

Wyobraźcie sobie, że jesteście przyszłymi koordynatorami projektu. Macie możliwość pozyskania funduszy unijnych na dowolny cel społeczny w województwie pomorskim. To od waszej drużyny zależy czym się zajmiecie. Macie maksymalnie 500 000 zł do zagospodarowania. Zadaniem drużyny złożonej z 2 uczniów pod opieką nauczyciela jest opracowanie innowacyjnego projektu, który rozwiąże problematyczną kwestię lub polepszy sytuację społeczną w waszym rejonie. 

Co zrobić?  

 • zbierzcie zespół projektowy – 2 uczniów i nauczyciel kierujący pracą grupy

 • zdefiniujcie i przeanalizujcie problemy i cele – opiszcie ogólnie projekt 

 • opracujcie matrycę logiczną projektu

 • stwórzcie plan działania w postaci pakietów roboczych

 • zaplanujcie budżet 

Projekt będzie oceniany według następujących kryteriów:

 1. Kreatywność i innowacyjność 

 2. Jakość i wartość dodana projektu

 3. Efektywność zagospodarowania budżetu

 

Nagroda główna:

Pięciodniowy wyjazd do Brukseli dla całej drużyny w dniach 24-28 maja 2020 r.! 

(nagroda obejmuje dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie).

To będzie doskonała okazja, by jeszcze bliżej poznać Unię Europejską. Zobaczycie jak wygląda praca Parlamentu Europejskiego, poznacie stolicę Unii Europejskiej i jej okolice. 

Nagroda za drugie miejsce: 1 500 zł netto dla każdego uczestnika (finanse zawsze przydadzą!)

Nagrody za trzecie miejsce: nagrody rzeczowe - sprzęt elektroniczny, sportowy i gadżety (do wykorzystania w czasie wolnym).

Jesteście zdecydowani? Zajrzyjcie do wskazówek, jak prawidłowo stworzyć projekt oraz jak wypełnić dokumenty konkursowe - regulamin, zadanie konkursowe, zasady, warunki i wszelkie niezbędne szablony (do podbrania poniżej):
 


TERMINY NIEAKTUALNE !

Nie zapomnijcie zgłosić swojego zespołu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego konkursu i przesłania go skanem na spue@pomorskieregion.eu  Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020 r.

Prace konkursowe można przesyłać (lub dostarczać osobiście) aż do 17 kwietnia 2020 r. (razem z podpisanym oryginałem Formularza zgłoszeniowego) na adres: 

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”
Ul. Augustyńskiego 2, pok. 16
80-819 Gdańsk

 

KONIECZNIE ZAPOZNAJCIE SIĘ Z REGULAMINEM!

Jeśli macie pytania, możecie skontaktować się z nami mailowo na spue@pomorskieregion.eu lub telefonicznie 58 32 68 709/714.
Plakat konkursu do pobrania tutaj: KLIK.

Powodzenia!RODO

1.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w konkursie.

2.    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest Organizator – Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku (80-810) przy ul. Okopowej 21/27, KRS: 0000214552, REGON: 193104959, NIP: 583-288-14-04.

2)    Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika w związku z udziałem w konkursie.

3)    Przetwarzanie może następować w następujących celach:

a.   udziału w konkursie;

b.   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

c.    ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

d.   dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego).

4)    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być wyłącznie:

a.   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe (np. bank, kancelaria prawna, biuro rachunkowe);

5)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)    W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)    Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem udziału w konkursie.

8)    Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

9)    Dane osobowe w nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

Author: Małgorzata Matkowska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 18, 2020
Ostatnia aktualizacja: March 13, 2020
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!