• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Pomorskie w Horyzoncie 2020

Pomorskie w Horyzoncie...

Poniższe krótkie podsumowanie oparto na analizach i statystykach przygotowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE z Warszawy dla danych z realizacji programu Horyzont 2020 na dzień 1 lipca 2020 roku.

Pomorskie z wynikiem 166 uczestnictw zajmuje czwartą lokatę wśród polskich regionów, po województwie mazowieckim (992 uczestnictwa), małopolskim (297 uczestnictw) oraz wielkopolskim (281 uczestnictw). Pozyskana kwota dofinansowania netto przez pomorskie jednostki, wynosząca niemal 40,22 mln EUR, stanowi 6,3% kwoty dofinansowania netto uzyskanej przez wszystkie polskie jednostki uczestniczące w programie.

W odniesieniu do udziału pomorskich jednostek w szczególny sposób warto podkreślić:

 • realizację 143 projektów, w tym 14 koordynacji, przez 72 organizacje
 • organizacje z największą liczbą projektów: Politechnika Gdańska (19), Uniwersytet Gdański (12), Instytut Oceanologii PAN (11), Instytut Maszyn Przepływowych PAN (10)
 • organizacje z największą kwotą dofinansowania: Polska Agencja Kosmiczna (6,078 mln EUR), Politechnika Gdańska (3,782 mln EUR), Uniwersytet Gdański (3,672 mln EUR), Instytut Maszyn Przepływowych PAN (3,079 mln EUR), Instytut Oceanologii PAN (2,871 mln EUR), PoLTREG SA (2,550 mln EUR)
 • obszary tematyczne, w ramach których pozyskano największe środki: LEIT-SPACE, ENERGY,  LEIT-ICT, INNOSUP SME, MSCA

Dotychczasowe opracowania Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE są dostępne w dziale analizy i statystyki na stronie punktu.