• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z regionu


Anna Fotyga - Posłanka do Parlamentu Europejskiego
 

Anna Fotyga urodziła się w Lęborku 12 stycznia 1957 roku. W wieku 8 lat wraz z rodzicami przeniosła się do Trójmiasta. Ukończyła ekonomię na Wydziale Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim (1981), odbyła staże podyplomowe w Departamencie Pracy Stanów Zjednoczonych i Cornell University w Nowym Jorku (1991), a także uczestniczyła w programach podyplomowych organizowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1995) oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej wspólnie z duńską szkołą Administracji Publicznej (2000).

Karierę rozpoczęła w Komisji Krajowej NSZZ Solidarności, gdzie była odpowiedzialna za sprawy zagraniczne. Po zdelegalizowaniu ruchu przez komunistów pracowała jako prywatny nauczyciel języka obcego i redaktor niezależnego wydawnictwa. Powróciwszy do pracy w „Solidarności” stała się bliskim współpracownikiem wiceprzewodniczącego związku Lecha Kaczyńskiego.

 

Janusz Lewandowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 

Janusz Lewandowski urodził się w Lublinie 13 czerwca 1951 roku. W 1970 roku przeporwadził się do Sopotu w celu rozpoczęcia studiów z kierunku transport morski na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał tytuł zawodowy magistra (w 1974) oraz następnie stopień naukowy doktora (w 1984) na Uniwersytecie Gdańskim. Był nauczycielem akademickim na UG w latach 1974–1983. Później pracował w Polskich Liniach Oceanicznych, był wykładowcą na amerykańskim Uniwersytecie Harvarda, zakładał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady fundatorów tego instytutu.

W wyborach europejskich z 13 czerwca 2004 został wybrany w okręgu gdańskim. Przez 2,5 roku był przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, następnie objął funkcję jej wiceprzewodniczącego. W wyborach w 2009 roku skutecznie ubiegał się o reelekcję.

W 2009 roku został nominowany przez rząd na polskiego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu w komisji Jose Barosso.

W 2014 roku ponownie został wybrany do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym 1 lipca 2014 odszedł ze stanowiska w KE.

 

Jarosław Wałęsa - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 

Jarosław Wałęsa urodził się w Gdańsku 13 września 1976 roku. W styczniu 1995 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył szkołę średnią Glastonbury High School w Connecticut. We wrześniu tego samego roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Massachusetts.W 2001 roku otrzymał dyplom Bachelor of Arts z kierunkiem Politologia. Jest także absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Politologia.

W czerwcu 2009 roku z powodzeniem kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Był członkiem Komisji Rybołówstwa, zastępcą koordynatora Komisji Petycji, członkiem Delegacji Do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja, zastępcą członka Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Delegacji do spraw z Japonią.

W maju 2014 roku wyborcy ponownie okazali mu zaufanie i zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego na kolejną kadencję. Kontynuuję swoją pracę w Komisji Rybołówstwa jako jej wiceprzewodniczący, w Komisji Petycji ponownie jako zastępca koordynatora, w komisji Handlu Międzynarodowego, jako zastępca członka. Jest także członkiem Delegacji do spraw stosunków z Japonią oraz zastępcą członka w Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Author: KR
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: December 12, 2014
Ostatnia aktualizacja: May 20, 2019
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa