• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego

Współpraca międzynarodowa województwa pomorskiego opiera się na dwóch dokumentach przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego: „Priorytety współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego” oraz „Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020”. Określają one cele, kierunki rozwojowe regionu warunkujące zadania, dziedziny i zakres współpracy. Głównymi obszarami współpracy zagranicznej są: gospodarka i transfer technologii, rozwój innowacji, edukacja, aktywizacja młodzieży, ochrona środowiska, rynek pracy, rozwój społeczny i obywatelski, przeciwdziałanie wykluczeniom, rozwój kulturowy, promocja regionu.

Z racji położenia województwa pomorskiego, głównym priorytetowym kierunkiem współpracy jest Region Morza Bałtyckiego. Pomorze ma tu sprawdzonych partnerów, takich jak Kalmar, Kronoberg i Blekinge w Szwecji, Storstroms w Danii, Szlezwik-Holsztyn i Meklemburgia Pomorze Przednie w Niemczech, region południowo-zachodni Finlandii, Obwód Kaliningradzki w Rosji oraz wschodni rejon wileński na Litwie. Wspólne działania partnerów regulowane są przez stosowne porozumienia.

Województwo pomorskie jest aktywnym członkiem Euroregionu „Bałtyk”, a także Sieci Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego – BSSSC, której Pomorze przewodniczyło przez cztery lata i obecnie znów objęło przewodnictwo (2020-2021). W Gdańsku działają także Sekretariaty Związku Miast Bałtyckich (UBC) oraz programu Wizje i Strategie Wokół Morza Bałtyckiego (VASAB 2010).

Ważni partnerzy województwa pomorskiego to także inne, pozabałtyckie regiony Unii Europejskiej: Limousin, Górna Normandia, Akwitania (Francja), Środkowa Frankonia (Niemcy), region Północnej Holandii, regiony Newcastle i Glasgow (Wielka Brytania), Walencja (Hiszpania). Ponadto pozostające poza Unią: norweski region Akershus i Obwód Odesski (Ukraina). Bardzo znaczącym pozaeuropejskim partnerem Pomorza stało się także miasto Szanghaj (Chiny).

Pomorze jest regionem otwartym na świat i prowadzącym aktywną współpracę zagraniczną. Znajduje to również potwierdzenie w fakcie, iż na terenie województwa funkcjonuje sześć konsulatów generalnych i dwadzieścia sześć honorowych oraz działają tu przedstawicielstwa handlowe i kulturalne współpracujących z Pomorzem miast i państw.

Ważnym elementem naszej obecności w Unii Europejskiej jest działalność Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli, które funkcjonuje od początku 2004 roku w ramach Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Formuła stowarzyszenia, w którym członkami są samorządy lokalne, organizacje wspierania przedsiębiorczości, uczelnie i organizacje pozarządowe, pozwala na jak najlepsze wykorzystanie naszej obecności w stolicy Europy. Stowarzyszenie organizuje tematyczne wizyty studyjne, seminaria oraz prezentacje najciekawszych projektów i rozwiązań przy okazji ważnych wydarzeń w Brukseli. Biuro, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, wspiera m.in. delegację pomorskich samorządowców do Komitetu Regionów, ma opinię jednego z najaktywniejszych spośród około 280 biur regionalnych.

Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego znajdują się tutaj.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego znajduje się tutaj.

Author: Małgorzata Matkowska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: October 28, 2015
Ostatnia aktualizacja: August 4, 2020
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Zielona Europa-kolej na kolej!