• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Program COSME 2014-2020

Region PomorskieProgram jest kontynuacją „Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP” będącego jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Nowy program został utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwienia ekspansji na terenie Europy i poza nią.

W ramach Programu COSME 2014-2020 realizowane są zadania dotyczące:

 • Poprawy dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne, tj. zwrotne instrumenty kapitałowe przeznaczone na inwestycje, gwarancje pożyczkowe;
 • Poprawy dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network);
 • Zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Unii Europejskiej;
 • Tworzenia środowiska sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej;
 • Wspierania MŚP poza obszarem Unii Europejskiej zwłaszcza w zakresie ograniczania różnic regulacyjnych i biznesowych między UE a jej głównymi partnerami handlowymi.

Budżet Programu COSME 2014-2020 na cały okres programowania wyniesie ok. 2,3 mld euro, z czego kwota ok. 1,4 mld euro zostanie przeznaczona na instrumenty finansowe.

Beneficjentami programu sa:

 • Przyszli i obecni przedsiębiorcy (zwłaszcza MŚP);
 • Administracja publiczna.


Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

Harmonogram składania wniosków dostępny jest tutaj

Author: Karina Rembiewska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: September 4, 2013
Ostatnia aktualizacja: August 18, 2016
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje