• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Program Inteligentna Energia dla Europy

Region PomorskieProgram Inteligentna Energia dla Europy w nowym okresie programowania pozostanie głównym instrumentem Unii Europejskiej wspierającym działania nieinwestycyjne w sektorze energii, w tym działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii. To już trzecia edycja programu, który w okresie 2014-2020 będzie częścią programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Do instrumentów programu należą konkursy na najlepsze projekty, przetargi na projekty zamówione przez Komisję Europejską oraz inicjatywa ELENA (fundusz ELENA to środki na pomoc techniczną w przygotowaniu programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne). Beneficjentami programu może być każdy podmiot posiadający osobowość prawną w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie. Maksymalne dofinansowanie to 75% kosztów kwalifikowanych.

Główne cele programu:

 • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych
 • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie dywersyfikacji źródeł energii
 • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie

Obszary działań programu:

 • projekty dotyczące efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii (SAVE)
 • projekty dotyczące promowania nowych i odnawialnych źródeł energii (ALTENER)
 • projekty dotyczące energooszczędnego transportu (STEER)
 • działania zintegrowane.

Program finansuje projekty:

 • spełniające cele Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym
 • spełniające wymagania priorytetów na dany rok
 • angażujące co najmniej trzech partnerów z różnych krajów
 • trwające od 24 do 36 miesięcy
 • nie będące inwestycją ani projektem badawczym

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/
Author: Karina Rembiewska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: September 4, 2013
Ostatnia aktualizacja: August 18, 2016
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa