• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Program „Łącząc Europę”

Region PomorskieInstrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) to kluczowy projekt promujący wzrost zatrudnienia i konkurencyjności poprzez prowadzone w jego ramach inwestycje ukierunkowane na infrastrukturę na poziomie europejskim. CEF ma wspierać rozwój wydajnych, trwałych i skutecznie ze sobą połączonych sieci trans-europejskich w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych.
 

Instrument „Łącząc Europę” ma wzmocnić jednolity rynek europejski oraz zapewnić bezpieczeństwo kolejnych inwestycji. Projekt stanowi dla Europy możliwość dalszego rozwoju, bowiem w jego ramach zostaną zbudowane m.in. rurociągi, porty morskie i nowe połączenia lotnicze. Powstaną również sieci energetyczne oraz inteligentne systemy transportowe i sieci szerokopasmowego Internetu, które są niezwykle istotne dla Europy. Inwestycje te będą przede wszystkim generować wzrost gospodarczy i zatrudnienie, ale także uczynią pracę i podróżowanie łatwiejszymi dla milionów europejskich obywateli.


Connecting Europe Facility jest podzielony na trzy sektory:


Aktualne nabory wniosków:Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Connecting Europe Facility

Instrument "Łącząc Europę" Portal Funduszy Europejskich

 

 

Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 13, 2014
Ostatnia aktualizacja: September 3, 2018
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa