• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020

Region PomorskieProgram wspiera działania na rzecz promowania praw obywatelskich w Europie, zasady niedyskryminacji i równości kobiet i mężczyzn, prawa ochrony danych osobowych, praw dziecka i praw konsumenta. Program obejmuje również wspieranie przeciwdziałania i walki z rasizmem, ksenofobią i homofonią, praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony ofiar przemocy.

Celem ogólnym Programu jest przyczynienie się do dalszego rozwijania przestrzeni, w której równość i prawa osób zapisane w TUE, TFUE, Karcie praw podstawowych i międzynarodowych konwencjach dotyczących praw człowieka, do których to konwencji przystąpiła Unia, są propagowane, chronione i skutecznie wdrażane.

Budżet programu: 439 473 000 EUR

Zasięg programu: Państwa członkowskie UE, państwa EFTA, państwa kandydujące i potencjalne państwa kandydujące, państwa przystępujące do Unii. Organy i podmioty nastawione na osiąganie zysku mają dostęp do Programu wyłącznie w powiązaniu z organizacjami nienastawionymi na zysk lub organizacjami publicznymi.

Beneficjenci programu: Program jest otwarty dla wszystkich organów i podmiotów mających siedzibę w państwach członkowskich, państwach EFTA, państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących oraz państwach przystępujących do Unii.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020


Więcej informacji:

Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020

Informacje o naborach wniosków projektowych

Author: Communication Officers
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 16, 2014
Ostatnia aktualizacja: August 18, 2016
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa