• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Programy 2014-2020


W okresie 2014-2020 Komisja Europejska uruchomiła następujące programy sektorowe:

 

Ambient Assisted Living - obywatele, zdrowie, seniorzy

BONUS - program badań związanych z regionem Morza Bałtyckiego

Cosme 2014-2020 - innowacje w MŚP

Erasmus + - edukacja i mobilność

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI - zatrudnienie, innowacje społeczne

Europa dla Obywateli - integracja europejska, zaangażowanie społeczne

Horyzont 2020 - badania i innowacje

Inteligentna Energia dla Europy - energia

Kreatywna Europa - kultura i media

LIFE 2014-2020 - ochrona środowiska i zmiany klimatu

Natura 2000 - ochrona bioróżnorodności, instrument pozafinansowy

Program „Łącząc Europę” - transport, telekomunikacja, energia

Prawa, równość i obywatelstwo - poszanowanie praw człowieka, praworządność

Sprawiedliwość - sprawiedliwość, współpraca wymiarów sprawiedliwości

URBACT III - polityka miejska

Urban Innovative Actions - polityka miejska

Unijny mechanizm ochrony ludności - ochrona ludności, sytuacje kryzysowe

Zdrowie na rzecz rozwoju gospodarczego - opieka zdrowotna i profilaktyka
Author:
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 26, 2013
Ostatnia aktualizacja: June 30, 2021