• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Projekt INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania

Pomorskie w Unii Europejskiej

Samorząd Województwa podejmuje konkretne działania, mające na celu utworzenie regionalnego systemu wsparcia innowacji, opartego o współpracę w ramach „złotego trójkąta" - przedstawicieli biznesu, nauki oraz administracji, przy udziale instytucji otoczenia biznesu.

1 stycznia 2009 roku Samorząd podjął się realizacji projektu "INNOpomorze - kampania promującą przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu", który zakończył się w maju 2010 roku. Druga edycja projektu "INNOpomorze - partnerstwo dla innowacji" realizowana była w okresie od czerwca 2010 roku do grudnia 2011 roku, kolejna "INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji" trwała od lutego 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Czwarta edycja projektu pod nazwą „INNOpomorze IV - Innowacyjne Powiązania” została zrealizowana w okresie od maja 2014 roku do października 2015 roku w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego, spółki InnoBaltica oraz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli. Dzięki projektowi w Biurze Regionalnym w Brukseli utworzono stanowisko specjalisty ds. innowacji, wsparte dodatkowo przez pięć pomorskich uczelni: Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański. Podstawowym zadaniem specjalisty ds. innowacji było inicjowanie i wspieranie działań projektowych pomorskich jednostek w ramach programów wspólnotowych UE, zwłaszcza Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Do zadań specjalisty ds. innowacji należało również reprezentowanie pomorskich uczelni w sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). Zagwarantowanie z wyprzedzeniem dostępności informacji o możliwościach finansowania w połączeniu z działaniami wspierającymi sieć ERRIN umożliwiło pomorskim jednostkom szybszą i efektywniejszą internacjonalizację.

Author: KR
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: December 12, 2014
Ostatnia aktualizacja: May 25, 2021