• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Rankingi innowacyjności 2019

Rankingi innowacyjności 2019


Komisja Europejska opublikowała tegoroczne rankingi innowacyjności: Europejski Ranking Innowacyjności (European Innovation Scoreboard) oraz Ranking Innowacyjności Regionów (Regional Innovation Scoreboard).

W skali światowej Unia Europejska wyprzedziła Stany Zjednoczone, ustępując jednak Korei Południowej. Kanadzie, Australii i Japonii.

Liderami innowacyjności w UE są trzy kraje nordyckie (Szwecja, Finlandia, Dania) oraz Holandia. Polskę zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów i sklasyfikowano na czwartym miejscu od końca, przed Chorwacją oraz dwoma najsłabszymi innowatorami: Rumunią i Bułgarią.

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, komentując wyniku rankingu powiedział:  „Innowacje oznaczają miejsca pracy i wzrost w przyszłości. Ogólny postęp w UE bardzo mnie cieszy. Jednak aby utrzymać się w globalnym wyścigu, zarówno UE, jak i państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu inwestować i tworzyć politykę, która sprzyja rozwojowi innowacyjności.”

Regionalnymi liderami innowacji UE są Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Region Sztokholmski (Szwecja) i Region Kopenhaski (Dania), reprezentujące kraje-liderów unijnego rankingu innowacyjności. Pomorskie należy do najliczniej sklasyfikowanej grupy, czyli unijnych umiarkowanych innowatorów (98 regionów).

Markku Markkula, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, podkreślił, że „potrzebujemy silniejszych partnerstw między wiodącymi regionami innowacyjnymi i innymi regionami, w tym wewnątrz każdego państwa członkowskiego i między regionami w całej Europie. Chociaż różnice w wynikach osiąganych przez wiodących, silnych i umiarkowanych innowatorów zmniejszają się, to jednak niektóre regiony UE pozostają jeszcze bardziej w tyle. Regiony, które często cierpią z powodu drenażu mózgów i starzenia się społeczeństwa, potrzebują wsparcia w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury badawczej oraz odnowienia ich naukowo-badawczego potencjału ludzkiego na szczeblu lokalnym.”

Więcej informacji:

Komunikat prasowy KE

Podsumowanie krajowe dla Polski

Podsumowanie regionalne dla Polski

Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje