• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Sprawiedliwość na lata 2014-2020

Region Pomorskie
Program „Sprawiedliwość” jest następcą trzech programów realizowanych w latach 2007-2013:

 1. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (Civil Justice)
 2. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (Criminal Justice)
 3. Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach (Drug Prevention and Information)

Celem ogólnym Programu jest przyczynienie się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, w oparciu o wzajemne uznawanie i zaufanie, zwłaszcza poprzez propagowanie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Cele programu:

 • ułatwianie i wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - 30 % puli środków finansowych,
 • wspieranie i propagowanie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym szkoleń językowych w zakresie terminologii prawniczej, w celu rozwijania wspólnej kultury prawnej i sądowej -35 % puli środków finansowych,
 • ułatwianie wszystkim faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym propagowanie i wspieranie praw ofiar przestępstw przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony - 30 % puli środków finansowych,
 • wspieranie inicjatyw w dziedzinie polityki antynarkotykowej, odnoszących się do aspektów współpracy wymiarów sprawiedliwości i zapobiegania przestępczości ściśle związanych z celem ogólnym Programu w zakresie, w jakim aspekty te nie są objęte instrumentem na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, będącym częścią Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i programem „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” - 5 % puli środków finansowych.

Budżet programu wynosi 377 604 000 euro.

Program jest otwarty dla wszystkich organów i podmiotów mających siedzibę w:

 • państwach członkowskich,
 • państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących oraz państwach przystępujących do Unii.

Organy i podmioty nastawione na osiąganie zysku mają dostęp do Programu wyłącznie w powiązaniu z organizacjami nie nastawionymi na zysk lub organizacjami publicznymi.
 

Więcej informacji o programie oraz aktualnym naborze wniosków projektowych można znaleźć na stronie internetowej.

Author: Communication Officers
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 16, 2014
Ostatnia aktualizacja: August 18, 2016
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa