• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Staż w Biurze w Brukseli i w Biurze Miejscowym w Gdańsku


Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej” oferuje staże w :

 • Biurze Miejscowym w Gdańsku,
 • Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli (Belgia).

Wymagania

 • min. wykształcenie wyższe lub osoby w trakcie studiów;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność formułowania tekstów, pism, krótkich notatek prasowych w języku polskim;
 • chęć poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;
 • komunikatywność;
 • znajomość zagadnień i polityk Unii Europejskiej.

Pierwszeństwo w ubieganiu się o staż mają osoby pochodzące z województwa pomorskiego lub mogące wykazać powiązania z regionem Pomorskim.

Warunki stażu w Biurze Miejscowym w Gdańsku ustalane są indywidualnie ze stażystą.

 • Czas trwania stażu wynosi minimalnie 31 dni.
 • Biuro pracuje w godzinach 07:45 - 15:45, od poniedziałku do piątku.
 • Stażyści wspierają pracę Biura Miejscowego w Gdańsku w prowadzonych działaniach, m.in. w ramach realizowanych projektów.
 • Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" nie zapewnia stażyście zakwaterowania w Gdańsku, zwrotu kosztów transportu, wyzywienia, ani wynagrodzenia.
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Miejscowego w Gdańsku; spue@pomorskieregion.eu tel 58 32 68 709.
 

Warunki stażu - oferta Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli

Czas trwania stażu wynosi minimalnie 31 dni, maksymalnie 6 miesięcy. W większości przypadków staże trwają 1- 2 miesięcy. Każdorazowo długość stażu jest ustalana indywidualnie.

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" nie zapewnia zakwaterowania podczas pobytu.

Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia.

Stażysta nie otrzymuje zwrotu kosztów transportu.

Stażysta pokrywa koszty swojego wyżywienia, ubezpieczenia NNW za granicą (wystarczające jest posiadanie karty Euro 26 lub ISIC), transportu miejskiego oraz inne podstawowe koszty związane z pobytem w Belgii we własnym zakresie. W przybliżeniu kwota potrzebna na miesięczny pobyt to ok. 500 EUR.

Zakres obowiązków

Stażyści wspomagają Biuro w codziennej działalności poprzez:

 1. Udział w konferencjach, seminariach i briefingach, nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończonym wydarzeniu;
 2. Monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbierania informacji dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich;
 3. Przeglądanie agendy instytucji europejskich i informowanie o najbliższych seminariach, konferencjach;
 4. Przygotowywanie najważniejszych informacji dot. działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla Pomorza wydarzeniach unijnych do zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia www.pomorskieregion.eu;
 5. Pisanie artykułów, krótkich notatek prasowych;
 6. Przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych województwa pomorskiego oraz umacnianie jego pozytywnego wizerunku;
 7. Pomoc merytoryczną pracownikom biura w przygotowaniach prezentacji i seminariów;
 8. Wsparcie w kwestiach organizacyjnych przy konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych prowadzonych przez biuro;
 9. Wyszukiwanie niezbędnych danych kontaktowych i aktualizacja bazy danych;
 10. Kontaktowanie się z partnerami Stowarzyszenia na polecenie opiekuna stażu i tworzenie sieci kontaktów;
 11. Wykonywanie dodatkowych poleceń opiekuna stażu.

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Jednak ze względu na szczególny charakter pracy i zorientowanie Stowarzyszenia na organizację różnego rodzaju wydarzeń informacyjno-szkoleniowych, godziny pracy mogą czasami ulec wydłużeniu w okresie przygotowań i w trakcie trwania wydarzeń. Obecność  i pomoc stażystów jest wówczas obowiązkowa.

Proces aplikacyjny

Każdorazowo informacja o rozpoczęciu naboru jest umieszczona na stronie internetowej i profilu facebook Pomorskie Regional EU Office oraz rozsyłana do Członków Stowarzyszenia.

Powyżej opisanemu naborowi nie podlegają Stażyści oddelegowani do Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli bezpośrednio przez Członka Stowarzyszenia. Kandydaci mogą się zgłaszać do Stowarzyszenia w trybie ciągłym, a o przyjęciu ich kandydatury decydować będzie spełnienie podstawowych wymagań, kolejność zgłoszeń oraz możliwości organizacyjne Biura.

Author:
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 16, 2012
Ostatnia aktualizacja: January 17, 2018